Loading...
Strona główna2020-01-07T10:43:00+01:00

Trening empatii

Jest to jeden z komponentów Treningu Zastępowania Agresji i uzupełnia tym samym pozostałe komponenty, czyli Trening Kontroli Złości, Trening Umiejętności Społecznych i Trening Wnioskowania Moralnego.
Jest też częścią Treningu Zastępowania Agresji (TZA) w wersji skierowanej do osób podwyższonego ryzyka zachowań agresywnych, czyli programu PEACE-ART.

Strona ta w ramach idei dzielenia się wiedzą ma na celu przede wszystkim odpowiedzieć na poniższe zagadnienia:

Na co kładziony jest szczególny nacisk w treningu empatii?

Cały trening składa się z 10 sesji treningowych, które można realizować jako oddzielny cykl lub wplatać je pomiędzy sesje treningowe pozostałych komponentów Treningu Zastępowania Agresji.

Szczególny nacisk położony jest na umiejętność empatycznego słuchania, jako tej kompetencji, która w największym stopniu odpowiada za budowanie empatycznej relacji. W tym celu, autorzy treningu stworzyli narzędzie, dzięki któremu uczestnicy treningu mogą, podobnie, jak w pozostałych komponentach TZA, nauczyć się słuchać empatycznie w kilku jasno określonych krokach.

trening empatii

Jak zawsze olbrzymi nacisk położony jest na modelowanie umiejętności (trenerzy pracując którymkolwiek komponentem Treningu Zastępowania Agresji zawsze pokazują zastosowanie danej umiejętności, nie zakładając, że uczestnicy wiedzą jak daną umiejętność zastosować poprawnie).

Warto wspomnieć, że koncentruje się on również na nazewnictwie i rozpoznawaniu emocji, zarówno swoich, jak i rozmówcy. To niezwykle istotny element, który w ramach Treningu Empatii został zrealizowany bardzo przystępnie, czytelnie i oczywiście praktycznie.

Kwestiami zawsze poruszanymi są budowanie i utrata zaufania, okazywanie drugiej osobie zainteresowania oraz budowanie samoświadomości prezentowanej mowy ciała.

Więcej informacji o Treningu Empatii