Dla kogo przeznaczony jest Trening Empatii?

Trening empatii

Na to pytanie odpowiedź jest dosyć prosta. Trening Empatii jest doskonałym narzędziem, z którego mogą korzystać specjaliści pracujący z drugim człowiekiem, zwłaszcza w zakresie wspierania i rozwoju kompetencji społecznych i emocjonalnych.

Będzie przydatny specjalistom pracującym z dziećmi i młodzieżą, ale może się okazać przydatny również w pracy z osobami dorosłymi, na przykład w budowaniu samoświadomości i kształtowaniu autorefleksji.

Trening Empatii może zatem stanowić odrębny program rozwojowy do pracy z grupami, jak i stać się elementem dodatkowo wzbogacającym zajęcia socjoterapeutyczne, czy rozwijające kompetencje społeczne i emocjonalne.

Należy przy tym pamiętać, że Trening Empatii jest narzędziem poznawczo-behawioralnym, a nie terapeutycznym. I choć może się stać elementem pracy z grupą terapeutyczną w części nurtów psychoterapeutycznych, to sam ma na celu budować kompetencje i korygować deficyty w zachowaniu, a nie działać terapeutycznie w zakresie zdiagnozowanych zaburzeń psychicznych.