Jak łączyć Trening Empatii z pozostałymi komponentami TZA?

trening empatii

Trening Empatii jest niezależnym komponentem Treningu Zastępowania Agresji, ale w odróżnieniu od innych komponentów jest bardzo elastyczny i nie zakłada pracy sztywno określonym planem treningowym. Może zatem stać się elementem przeplatającym sesje treningowe pozostałych komponentów (a zatem Treningu Kontroli Złości, Treningu Umiejętności Społecznych, czy Treningu Wnioskowania Moralnego) wtedy, kiedy trener stwierdza, że pewne kompetencje wymagają wzmocnienia, utrwalenia i pogłębienia. Trening Empatii, w zakresie rozpoznawania i nazywania emocji, może stać się wstępem do Treningu Kontroli Złości i pracy z własną impulsywnością.

Jako kompetencja empatycznego słuchania, Trening Empatii doskonale też sprawdzi się pomiędzy sesjami Treningu umiejętności Społecznych, zwłaszcza tych, które odnoszą się do radzenia sobie i reagowania w różnych, wymagających emocjonalnie sytuacjach (np. reagowanie na oskarżenie, radzenie sobie z pominięciem, reagowanie na czyjąś złość, reagowanie na niepowodzenie i inne). Daje to trenerom możliwość pogłębienia tematu i wzmocnienia znaczenia komunikatów niewerbalnych w tego rodzaju sytuacjach interpersonalnych.

Trening Empatii może też stać się wstępem do sesji dylematu w ramach Treningu Wnioskowania Moralnego, dając okazję do rozmowy o tym, jak emocje (ich właściwe rozpoznanie i nazwanie) mogą wpływać na pojawienie się tzw. błędów myślowych (minimalizowanie, etykietowanie, obwinianie innych, zakładanie najgorszego, koncentracja na sobie).