Nauka o emocjach w Treningu Empatii

Trening empatii

Aby móc empatycznie reagować, słuchać i być z drugim człowiekiem, niezbędne jest posiadanie wiedzy o emocjach. Trening Empatii poświęca im zatem dużo uwagi pomimo tego, że emocje są bardzo wnikliwie omawiane również w pozostałych komponentach Treningu Zastępowania Agresji – W Treningu Kontroli Złości uczestnicy koncentrują się na złości, a w Treningu Umiejętności Społecznych mówimy np. o emocjach, które towarzyszą różnym wymagającym sytuacjom międzyludzkim, np. reagowaniu lub radzeniu sobie z czyjąś lub własną emocjonalnością, strachem, wykluczeniem, presją itd.

Nad emocjami zastanawiamy się też na Treningu Wnioskowania Moralnego w odniesieniu do ich wpływu na popełniane błędy w myśleniu i podejmowane w momencie dylematu decyzje.

W Treningu Empatii zajmujemy się zatem nie tylko umiejętnością rozpoznawania emocji (skąd wiem, jak się czuję?), ale też ich adekwatnego nazewnictwa i obserwacji ich intensywności. Stąd tytuł tego artykułu – nauka o emocjach w Treningu Empatii.

Dużo miejsca Trening Empatii poświęca też praktyce łączenia obserwacji emocji z komunikatami niewerbalnymi oraz odróżnianiu emocji od ich interpretacji (emocją będzie złość, poczucie odrzucenia jest już interpretacją danego zdarzenia, a więc “myślą przebraną w emocję”).

Część Treningu Empatii, która koncentruje się na emocjach, może być niezwykle pomocna w pracy z dziećmi i młodzieżą. Wykorzystanie tej części treningu może też być doskonałym uzupełnieniem sesji rodzinnych i wszelkich warsztatów rozwijających kompetencje rodzicielskie. W pracy z osobami dorosłymi, w połączeniu z analizą potrzeb, które stoją za przeżywaną emocją, staje się też bardzo wspierającym proces treningowy elementem, zwłaszcza w zakresie budowania samoświadomości.